Twój koszyk jest pusty.

Zaloguj | Rejestracja

Twoje zakupy:

0.00 zł »

Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów


1.   Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

2.   Bieg terminu na odstąpienie od Umowy  rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

3.   Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na poniższym formularzu, przesyłając je na adres e-mail: olejesklep@pronar.pl


  1.                                                                                           Formularz zwrotu towaru - format MS Word lub Formularz zwrotu towaru - format pdf

  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wypełniony i podpisany formularz należy dołączyć do zwracanego towaru.

4.   Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie złożonego formularza.

5.   W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

6.   Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.   W przypadku odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Produktu, Konsument jest obowiązany do odesłania Produktu, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

PRONAR sp. z o.o.
Hurtownia Paliw i Olejów
ul. Handlowa 6H
15-399 Białystok

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Konsument.

8.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy i zwrocie Produktu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta.

9.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.